• מחיר 120 ש"ח
  (יחידה 0 ש"ח)

  1000 sms
  +
  1000 mail

 • מחיר 300 ש"ח
  (יחידה 0 ש"ח)

  2500 sms
  +
  2500 mail

 • מחיר 500 ש"ח
  (יחידה 0 ש"ח)

  5000 sms
  +
  5000 mail

 • מחיר 800 ש"ח
  (יחידה 0 ש"ח)

  10000 sms
  +
  10000 mail

 • מחיר 1500 ש"ח
  (יחידה 0 ש"ח)

  25000 sms
  +
  25000 mail

 • מחיר 3000 ש"ח
  (יחידה 0 ש"ח)

  50000 sms
  +
  50000 mail

 • מחיר 5000 ש"ח
  (יחידה 0 ש"ח)

  100000 sms
  +
  100000 mail

 • מחיר 8000 ש"ח
  (יחידה 0 ש"ח)

  200000 sms
  +
  200000 mail